Cursus inhoud E1

Wat kun je van de E1 cursus verwachten?

 

  • Woordenschat: Geeft de nodige vocabulaire om sinds de eerste dag met iedereen in de klas in het Engels te communiceren.
  • Basisgrammatica: De cursist ontdekt en begrijpt, door middel van verschillende oefeningen, de basis regels die gelden in de grammatica van de Engelse taal. Intuitie is hierbij een belangrijk onderdeel.
  • Uitspraak: Door middel van conversatieoefeningen, zul je de intonatie van de engelse uitspraak snel onder de knie krijgen. Dit is een zeer belangrijk onderdeel van de cursus en zal veel aandacht krijgen.
  • Luisteren: Brengt de cursist in de gelegenheid om de Engelse taal auditief te begrijpen. Het proces van luisteren en begrijpen zal op een interactieve manier plaatsvinden. Hiervoor worden eenvoudige, begrijpelijke oefeningen gebruikt.

Kort samengevat geeft deze cursus je de gelegenheid omĀ Engels te leren lezen, schrijven, te verstaan en te spreken op basisniveau.